LT

EN

RU
Į pirmą puslapį Svetainės schema Informacija PaieškaReklaminių iškabų ir stendų derinimas su savivaldybe

Reklaminių iškabų ir stendų derinimas su savivaldybe

Mūsų agentūra derina su miesto intitucijomis reklaminių iškabų ir stendų projektus.
Taip pat derina pakartotinai jau įrengtas reklamas, kurioms leidimo laikas jau pasibaigęs.

Derinimui reikalingi šie dokumentai:

1. juridinio asmens registravimo pažymėjimo, individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos arba verslo liudijimo kopija;
2. žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių projektuojamas reklaminis įrenginys, nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento (ne senesnio kaip 1 metai) kopija;
3. dokumentai, patvirtinantys žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių pageidaujama įrengti reklaminį įrenginį, savininko (bendraturčių) ar teisėto jų naudotojo (naudotojų) raštišką sutikimą, išskyrus atvejus, kai reklamos skleidėjas pats yra šių objektų savininkas ar teisėtas naudotojas arba šie objektai priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise. Jei reklaminis įrenginys projektuojamas ant daugiabučio gyvenamojo namo, pateikiamas daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba (jei bendrija neįsteigta) gyvenamojo namo patalpų savininkų neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos pritarimas;
4. reklaminio įrenginio vietos schema ne senesniame kaip 1 metų topografiniame plane, kai reklaminis įrenginys įrengiamas ant žemės;
5. pastato kadastrinių matavimų planai, kai projektuojama IVR ant pastato. Jei pastatas nebaigtas statyti, pateikiamas pastato projektas;
6. prekių ženklo liudijimo kopija, jei numatoma naudoti šį ženklą IVR sprendiniuose;
7. vizualizacijos projektas, kuriame įkomponuota IVR aplinkoje (jeigu IVR įrengiama ant pastato – viso pastato kontekste);
8. IVR kompozicija (spalvinis ir grafinis sprendimas), įrenginio projekcijos, pjūviai, matmenys, tvirtinimo mazgų brėžiniai;
9. statinio projektavimo sąlygų sąvadas (išduodamas Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriuje), jeigu jis privalomas.

 

 

 


   Iš viso: 1391;   Šiandien: 0

© Lagunta 2005